Message
 • Direktiva EU e-zasebnosti
  EU e-Privacy Directive

  Ta spletna stran uporablja piškotke za avtentikacijo, navigacijo in druge funkcije. Z uporabo naše spletne strani, se strinjate, da se lahko postavi te vrste piškotkov na vaši napravi.
  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  Oglejte si e-Direktivo o zasebnosti
  View e-Privacy Directive Documents



Nagradna igra

11
Feb

NAGRADNA IGRA

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

Pami d.o.o., Vipavska cesta 50, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju organizator), objavlja splošne pogoje nagrade igre, ki veljajo za vse nagradne igre, ki jih bo organizator priredil.

NAGRAJENCI V nagradni igri lahko sodelujejo vsi oboževalci Facebook strani Pami Slovenija, starejši od 18 let. Za mladoletne nagrajence izpolnijo in podpišejo izjavo o strinjanju za koriščenje nagrade starši oziroma zakoniti zastopniki. Podrobnejša navodila o prejetju nagrade bodo nagrajencu sporočena skupaj z obvestilom o nagradi. Seznam nagrajencev bo objavljen na facebook strani Pami Slovenija. S sodelovanjem v nagradni igri se nagrajenec strinja z objavo svojega imena ter fotografije s podelitve nagrade.

Do nagrad niso upravičeni zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja, vključno z njihovimi ožjimi sorodniki.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI Sodelujoči v nagradni igri so lahko le oboževalci Facebook strani Pami Slovenija, ki odgovorijo na zastavljeno vprašanje.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme ta pravila in pogoje sodelovanja. E-mail naslove in telefonske številke lahko organizator uporabi za svoje promocijske namene.

PREVZEM NAGRADE Nagrada se bo prevzela v eni izmed poslovalnic podjetja PAMI d.o.o. po Sloveniji. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Menjava nagrade ni mogoča. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanj ni možna. Nagrajenec se mora na obvestilo o nagradi odzvati v roku 3 delovnih dni in organizatorju preko ZS na facebook strani Pami Slovenija. Če nagrajenec v zahtevanem roku (v treh dneh od razglasitve) ne bo posredoval podatkov za prevzem nagrade, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti in se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do sodelujočega. Organizator bo osebne podatke nagrajenca uporabil izključno za namen podelitve nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen. Mladoletne osebe in osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko v nagradni igri sodelujejo le na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana tudi po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o tem, da je bil izžreban. V primeru, da takšna oseba v roku 7 dni od prejema obvestila o tem, da je bila izžrebana v nagradni igri, ne predloži ustrezne pisne odobritve staršev ali zakonitega zastopnika se šteje, da ni bila izžrebana, njena prijava v nagradno igro pa se zavrže.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV Osebni podatki bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB1) in zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur. l. RS, št. 98/2004-UPB 2, 126/2007, 86/2009).

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega, vsebine, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, umakne z zida Facebook strani Obutev za vsak korak by Pami in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz sodelovanja v nagradnih igrah in sodelovanja na tej Facebook strani. Sodelujoči je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za: - (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook, - vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook, - (ne)resničnost podatkov, ki so navedeni v imenu Facebook profila uporabnika - nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, - vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

KONČNE DOLOČBE Podjetje Facebook inc. ni nikakor vpleteno v samo nagradno igro, je ne promovira, sponzorira ali administrira. Obutev za vsak korak by Pami uporablja Facebook kot spletno mesto za izvedbo nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Obutev za vsak korak by Pami. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Novi Gorici. 

Novice

Pridružite se nam tudi na Facebook-u ali nam sledite preko Twitter-ja.

Podpiramo