Messaggio
 • Direktiva EU e-zasebnosti
  EU e-Privacy Directive

  Ta spletna stran uporablja piškotke za avtentikacijo, navigacijo in druge funkcije. Z uporabo naše spletne strani, se strinjate, da se lahko postavi te vrste piškotkov na vaši napravi.
  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  Oglejte si e-Direktivo o zasebnosti
  View e-Privacy Directive Documents

Errore
 • XML Parsing Error at 1:94. Error 9: Invalid character

OBVESTILO

28
May

OBVESTILO

Spotovane stranke in poslovni partnerji,

radi bi vas seznanili s podrobnostmi naih standardov varovanja osebnih podatkov v okviru priprave na uveljavite t.j. Splone uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), ki se pri?ne uporabljati v Republiki Sloveniji s 25. maja 2018.

V PAMI d.o.o. Nova Gorica se zavedamo, da je vaa seznanjenost o tem, katere podatke o vas zbiramo in za katere namene jih obdelujemo, izjemno pomembna. PAMI d.o.o. Nova Gorica obdeluje osebne podatke o svojih strankah v okviru izvajanja pogodbenih oziroma poslovnih razmerij s svojimi strankami ter na podlagi drugih poslovnih stikov.

PAMI d.o.o. Nova Gorica kot upravljavec osebnih podatkov skrbi za to, da vae osebne podatke ves ?as trajanja poslovnega oziroma pogodbenega razmerja obdeluje skladno z dolo?bami GDPR in vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ter jih ?iti pred morebitno izgubo ali razkritjem nepoobla?enim osebam.

Osebni podatki in namen njihove obdelave

PAMI d.o.o. Nova Gorica zbira osebne podatke, kot so ime in priimek, naslov, elektronska pota in telefonska tevilka, potrebni za izpolnitev pogodbenih oziroma poslovnih obveznosti do vas. Poleg tega lahko vae osebne podatke uporabljamo tudi za namene neposrednega trenja in poiljanja ob?asnih e-novi?k. Privolitev v uporabo vaih osebnih podatkov za namene neposrednega trenja lahko kadarkoli prekli?ete.

Da bi prepre?ili nepoobla?en dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natan?nost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehni?ne in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Vae pravice

V skladu z dolo?bami GDPR in vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja podro?je varstva osebnih podatkov, imate pravico do dostopa do vaih osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (pozabe), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

?as hrambe osebnih podatkov

PAMI d.o.o. Nova Gorica hrani vae osebne podatke toliko ?asa, kolikor je to potrebno za namen poiljanja e-novi?k, na katere ste se prijavili oz. naro?ili. V primeru, da ne elite ve? prejemati vsebin s strani PAMI d.o.o. Nova Gorica in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vae podatke v sistemu PAMI d.o.o. Nova Gorica blokirali in vaih podatkov ve? ne bomo uporabljali za ta namen.

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno podro?no zakonodajo (npr. zakonodaja s podro?ja davkov, ra?unovodstva). V primeru, ko veljavna podro?na zakonodaja dolo?a obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, PAMI d.o.o. Nova Gorica izbrie osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Novice

Pridruite se nam tudi na Facebook-u ali nam sledite preko Twitter-ja.

Podpiramo